Immersive technology aided design operations - A virtual design studio at Volvo Cars Design

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial design engineering (MPDES), MSc
Publicerad
2017
Författare
Blomberg, Kajsa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index