Vibration characterization of low frequency engine idle vibrations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Larsson, Robert
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Transport, Akustik, Building Futures, Transport, Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material