Kunskapsåterföring En explorativt kvalitativ studie hos en underentreprenör

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
FRANCK, NICOLAS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete riktar sig till byggindustrin och behandlar ämnet kunskapsåterföring hos en underentreprenör. Syftet med arbetet var att undersöka vilka eventuella barriärer som finns för kunskapsåterföring hos en underentreprenör. Eftersom tidigare studier har gjorts hos huvudentreprenörer så ville författaren undersöka genom en explorativ studie om underentreprenörer har samma problem eller om de skiljer sig. För att identifiera barriärer gjordes en kvalitativ studie i form av intervjuer med de personer som samordnar projekten hos underentreprenören. En metod vid namn critical incident technique (Flanagan, 1954) användes för att analysera och identifiera kritiska händelser för kunskapsåterföring. Slutsatserna i studien visade att underentreprenörens barriärer på många sätt är lika de som identifierats tidigare hos huvudentreprenörer, där en inkonsekvent bearbetning av lessons learned framstod som en av de främst bristande delarna. En barriär som var specifikt för underentreprenören visade sig vara hur sent de involverar sig i projekt. En tidigare involvering resulterar i ett bättre resultat både ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kunskapsåterföring , Kunskapshantering , Barriärer , CIT , Underentreprenör
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index