Removal of organic contaminants from landfill leachate by natural and rest product adsorbents

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Geo and water engineering, MSc
Publicerad
2004
Författare
Potrebko, Inna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Civil Engineering , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index