Uncertainties in energy calculations and their effect upon the results of theoretical specific energy usage

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
LJUNGBERG, ANDERS
JANSSON, MARTIN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index