What firms need to consider when adapting their business models for IoT

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2017
Författare
Chiniquy Engström, Daniel
Skoglund, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Övrig industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index