Motivationsbefrämjande åtgärder: En studie på Peab ur ett arbetsledarperspektiv

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2009
Författare
Bosnjak, Bojan Stefan
Lewandowski, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index