Den psykosociala arbetsmiljön inom byggbranschen Är projektledare en yrkesgrupp som utsätts för mycket stress?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
FALK, NATHALIE
HALLING, ALICIA
HASSAN, MAHAMED
NISSAN, ASHUR
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under en lång tid har den psykosociala arbetsmiljön varit ett mindre diskuterat ämne jämfört med den fysiska arbetsmiljön. Organisationsstrukturen har visat sig utgöra en stor påverkan på individers hälsa. Framförallt inom byggbranschen och dess krav på att ständigt möta samhällets utveckling. Av den orsaken att byggbranschen är konkurrenskraftig ställs höga krav mot att företagen uppnår sina mål. Studerandet av den psykosociala arbetsmiljön inom byggbranschen är viktigt eftersom byggindustrin utmärks av dess höga krav, tidsbegränsning samt bristfälliga planering, vilket leder till psykisk ohälsa. Rapporten undersöker den psykosociala arbetsmiljön inom samhällsbyggssektorn utifrån projektledarrollen. Studien baseras av teori samt intervjuer med 13 projektledare inom diverse områden i byggbranschen. Resultatet visade att projektledare är en yrkesgrupp som utsätts för mycket stress. Huvudorsaken är baserad på tre stressfaktorer. Oförutsägbara händelser, svårlösta problem samt höga krav. Förbättringsåtgärder gentemot stressfaktorerna är främst en förbättrad kommunikation, strategisk planering, resurssättning samt avlastning vid hög arbetsbelastning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Psykosocial arbetsmiljö , stressfaktor , projektledare , psykisk ohälsa , arbetsmiljö , projektbaserad organisation , arbetsbelastning , byggbranschen , beslutsutrymme , strategisk planering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index