Dynamic response of thin-walled pipes subjected to internal pressure pulses

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Olofsson, Michael
Svärd, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik , Fastkroppsmekanik , Applied Mechanics , Solid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index