Takttidens, materialfasadens och instruktionernas påverkan på monteringsprocessen med avseende på kvalitet, produktivitet och montörens sinnesstämning

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Franzén, Gustav
Johansson, Anna
Landström, Anna
Larsson, Karin
Li, Dan
Söderberg, Camilla
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index