Modeling of laser metal deposition - An additive manufacturing method

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Sustainable energy systems (MPSES), MSc
Publicerad
2016
Författare
Larsson, Joel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Produktion , Hållbar utveckling , Teknisk mekanik , Strömningsmekanik och akustik , Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi , Materials Science , Production , Sustainable Development , Applied Mechanics , Fluid Mechanics and Acoustics , Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index