Modeling of laser metal deposition - An additive manufacturing method

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Larsson, Joel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Produktion, Hållbar utveckling, Teknisk mekanik, Strömningsmekanik och akustik, Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi, Materials Science, Production, Sustainable Development, Applied Mechanics, Fluid Mechanics and Acoustics, Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material