Underhållsanalys på Pilkington AB - En djupgående granskning av driftsäkerhet och underhåll

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2013
Författare
Björk, Tim
Almelund, Niklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material