Standardisering av hjälpram för lastbilspåbyggnationer

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Nilsson, Christian
Lantz, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ett steg i standardiseringen av de specialbyggda lastbilspåbyggnationerna vill Fassi undersöka i vilken grad lastbilspåbyggnationernas grundstomme, hjälpramen, kan standardiseras. Arbetet innebär att standardisera hjälpramen för bodflakspåbyggnationer med en styckegodskran för lastbilar över 16 ton. Syftet med detta är att effektivisera tillverkningen och att reducera antalet variationer av komponenter som är anslutande till hjälpramen. Om det visar sig att en standardisering är möjlig på Fassis mest kritiska lastbilspåbyggnationer, hoppas Fassi att denna standardisering kan implementeras till deras andra lastbilspåbyggnationer. Genom att sammanställa geometrier för olika lastbilsfabrikats chassiramar (Mercedes, Scania, Volvo, …) kunde ett antal olika förslag tas fram för hur en standardiserad hjälpram kan utformas med avseende på mått och geometri. En problemanalys togs fram där problemområden för hjälpramsförslagen belystes. Dessa områden innefattades av i hur hjälpramen skulle styras i tvärled, infästning mellan hjälpram och chassiram, servicevänlighet, extrautrustning till en lastbilspåbyggnation, kranfundament samt kraftflöden av belastningar mellan hjälpram och chassiram. Därefter genomfördes en monteringsanalys som bestod av att montera de olika förslagen på lastbilarnas chassiramar i Catia V5. Utifrån monteringstestet valdes ett förslag med 850 mm i bredd och rak kontur för vidare analys och utvärdering. Med en FEM-analys jämfördes förändringar av huvudspänningar, både drag- och tryckspänningar, samt deformationer i området där hjälpramen möter chassiramen mellan nuvarande hjälpram och det valda förslaget. Det visade sig att inga större skillnader av huvudspänningar och deformationer erhölls mellan hjälpramarna. För det bakre partiet, bakom framstammen, kan hjälpramen standardiseras till en bredd på 850 mm med en rak kontur för samtliga lastbilsfabrikat. Dock finns osäkerhet om det främre partiet, kranfundamentet, går att standardisera till en bredd som passar alla lastbilsfabrikat. Standardiseringen medför att en reducering av antalet variationer av en komponent uppgår till 5/6.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Transport , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Farkostteknik , Production , Transport , Innovation & Entrepreneurship , Vehicle Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index