FLOATING ABOVE - CABLE CAR STATION IN JÄRNTORGET GOTHENBURG

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
HACHICHA, EMMA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material