Projektering av Jubileumsbron En gång- och cykelbro över Vallgraven i Göteborg

dc.contributor.authorHAAR, THERESE
dc.contributor.authorJOBÄCK, SIMON
dc.contributor.authorNABAVI, HOSSEIN
dc.contributor.authorPAMP, FILIPPA
dc.contributor.authorWIDÉN, ELIN
dc.contributor.authorÖRNDAL, VENDELA
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE)en
dc.contributor.examinerFernandez, Ignasi
dc.date.accessioned2023-08-15T09:16:45Z
dc.date.available2023-08-15T09:16:45Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractDenna rapport behandlar utformningen av en ny gång- och cykelbro i trä. Bron ska sträcka sig över Vallgraven i Göteborg, mellan Bastionsplatsen och Bältesspännarparken. Arbetet utgår ifrån förutsättningar för platsen samt följer angivna tekniska krav och råd. Bron har projekterats till en längd på 43 meter och en bredd på 4 meter. Projektet är ett samarbete med CSDC, Chalmers Structural and Design Challenge. CSDC skall bygga en modell av bron i skala 1:1 under Göteborgs 400-årsjubileum. Syftet med arbetet var att välja det mest lämpliga brokonceptet för platsen. För att urskilja det mest lämpliga konceptet, genomfördes två urvalsprocesser. I första urvalet urskildes de viktigaste brotyperna och i det andra viktades dessa utifrån framtagna kriterier. Brokoncepten bedömdes enligt sex kriterier för att utvärdera och identifiera det mest lämpliga konceptet. Kriterierna behandlades genom de tre perspektiven beställare/konstruktion, produktion samt förvaltning & underhåll. Det slutliga brokonceptet valdes till den Matematiska bron. En bågbro utformad med ett komplext räcke. Designen av bron har hämtat inspiration från “Mathematical Bridge”, belägen på Cambridge universitet i England. Bågar utgör den huvudsakliga bärande strukturen för konceptet. Konceptet har ett komplext fackverksräcke som bildas av tangentlinjer från bågen. Dimensionering av bron utgick från en förenklad beräkningsmodell. Utifrån denna fastställdes randvillkor. Därefter identifierades belastning av bron och kritiska lastfall. Dessa kontrollerades för både bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. Slutligen gjordes en kontroll av brons dimensioner och beräkningar av förband utfördes. Den iterativa processen vid dimensionering har lett till slutliga dimensioner för slitplank, balkar under gångbana, pelare, bågar och fackverket mellan bågarna.
dc.identifier.coursecodeACEX11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/306828
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectTräbro, Gång- och cykelbro, Göteborg, Vallgraven, CSDC, Preliminär dimensionering, Mathematical Bridge, Bågbro.
dc.titleProjektering av Jubileumsbron En gång- och cykelbro över Vallgraven i Göteborg
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX11-23-73 - KT - Projektering av Jubileumsbron.pdf
Storlek:
23.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: