Södra Råda kyrka

Typ
Program
Publicerad
1957
Författare
Modellbyggare
Ericsson, Hans
Stawe, Bror
Svensson, Bo
Vasell, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Sockenkyrkan i Södra Råda byggdes på tidigt 1300-tal och är en av våra bäst bevarade träkyrkor från medeltiden. Då fanns ingången i söderväggen och fönstren var färre och mindre och placerade i öster- och söderväggar. Triumfbågen mellan långhus och kor var smalare. Kyrkan är byggd i planbilat timmer i en enkel teknik med knutar med raka blad utan laxar, sammanhållna av dymlingar. Tak och väggar är klädda med spån, men väggarna har ursprungligen varit bara. Innertakets valv består av furuplankor, spikade på den för ändamålet särskilt utformade takstolen. Väggar och takvalv i kor och långhus har bevarade målningar från 1323 resp. 1494.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Södra Råda, Värmland
Södra Råda, Värmland, Sweden
Byggnad (typ)
Kyrka
Byggår
Tidigt 1300-tal
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1957-10
Samling