Flödeslayout vid Volvo Personvagnar AB - En förstudie för kartläggning av nuläge och förbättringsförslag för flödet i karosserifabriken

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2009
Författare
Ferhat, Kirdis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index