Gaskombianläggningar på fartyg - En jämförande studie mellan gaskombianläggningar och lågvarviga dieselmotorer

dc.contributor.authorHöyer, Alexander
dc.contributor.authorPersson, Johanna
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin tekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technologyen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:13:47Z
dc.date.available2019-07-03T13:13:47Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractPå senare tid har olika metoder för framdrivning av fartyg diskuterats inom sjöfartsnäringen. Lågvarviga dieselmotorer har hittills dominerat i valet för framdrivning av stora containerfartyg då dessa motorer har en relativ hög verkningsgrad. Idag finns det hårda miljökrav i SECA - områden som kommer att skärpas vilket tvingar motortillverkarna att utveckla de lågvarviga dieselmotorerna för att dessa motorer skall klara av regleringen på deras utsläpp. I denna rapport presenteras en kvalitativ studie där det undersökts om en gaskombianläggning (gasturbin kombinerad med en ångcykel) kan vara ett bättre alternativ än en lågvarvig dieselmotor i fråga om verkningsgrad och möjligheten att klara miljökraven. Vetenskapliga studier som tidigare gjorts om gaskombianläggningar har studerats med syftet att finna och analysera de faktorer som påverkar valet av framdrivningssystem. Styrkanden av teori och resultat har fåtts genom en semistrukturerad intervju med forskare inom området. Resultatet visar att valet av framdrivningssystem beror på fartygets eleffektbehov och möjligheten att utnyttja den extra effekt som fås från ångcykeln och på så vis öka verkningsgraden, bränslepriser samt möjligheten att klara miljökraven.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/179946
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectEnergisystem
dc.subjectEnergi
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectMarin teknik
dc.subjectTransport
dc.subjectEnergy Systems
dc.subjectEnergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectMarine Engineering
dc.subjectTransport
dc.titleGaskombianläggningar på fartyg - En jämförande studie mellan gaskombianläggningar och lågvarviga dieselmotorer
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Ladda ner