Stress-laminated timber deck. Design calculation and full scale testing

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Cagner, Martin
Thorell, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index