FR2000 - Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Läckström, Alexandra
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index