Kvalitetsutveckling och Six Sigma vid Cryo AB

dc.contributor.authorJasarov, Erold
dc.contributor.authorPezeshki, Sasan
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technologyen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:16:29Z
dc.date.available2019-07-03T14:16:29Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractCryo AB är ett företag som tillverkar utrustning för transport, hantering samt förvaring av kryogeniska gaser. En av produkterna som tillverkas är en 40 fots container vid namn Helicon. Produkten används för transport av flytande helium; vilket är det grundämne som har lägst kokpunkt, -269 °C. Helicon transporterar en heliumlast med ett värde på cirka två miljoner kronor, detta resulterar i att det ställs höga krav på produktens prestanda samt driftsäkerhet. Målet med projektet var att erhålla en tillverkningsprocess med ett bättre kvalitetsutfall samt mindre variation. Genom en intervju med den kundansvarige inom företaget framkom det att produktens driftsäkerhet samt hålltid var de viktigaste produktegenskaperna för kunden. För att kunna identifiera vilka parametrar i produktionen som påverkar produktens driftsäkerhet samt prestanda var en ingående analys av historisk data nödvändigt. Vid insamling av historiska fel samt avvikelser framkom det att tillvägagångssättet vid hantering och dokumentering av information var bristfällig, avsaknaden av förbättringsåtgärder har dock resulterat i att medarbetarna accepterat den nuvarande situationen. Detta ledde till att det första steget i kvalitetsförbättringsarbetet blev att strukturera, standardisera samt sammanställa historisk data av produktens fel och avvikelser. För att erhålla en sammanställning som både är standardiserad samt strukturerad behandlades historisk data kring produkten enligt en arbetsgång som var baserad på en feleffektsanalys. Eventuella fel samt avvikelser som uppstår i framtiden skall behandlas med samma metodik för att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt kvalitetsarbete där beslut grundas på data. Det nya arbetsgången vid behandling av fel samt avvikelser skapar större förutsättningar för att hitta grundorsaken samt eliminera felet, något som ej fungerat på ett tillfredställande sätt förr. En annan förbättring som initierats och bör implementeras i produktionen är sättet att se på sina processer. Med hjälp av statistisk processtyrning kan företaget införa styrdiagram för att förutspå processernas utfall. Detta ger företaget en möjlighet att reagera på avvikelser i tillverkningsprocesserna för att snabbt kunna ta ställning till problemet och införa åtgärder. Under projektets gång har målet hela tiden varit att ta företagets kvalitetsarbete ett steg framåt, detta för att underlätta implementeringen av förbättringsåtgärderna samt minimera risken för ”återfall”.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/239137
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectProduktion
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectProduktionsteknik
dc.subjectProduction
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectManufacturing engineering
dc.titleKvalitetsutveckling och Six Sigma vid Cryo AB
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeMaskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
239137.pdf
Storlek:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext