Teamledarens roll i en lärande organisation En fallstudie om hur teamledare kan påverka lärande i ett produktionsteam

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Aatig, Sara
Mashial, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det är utmanande att implementera en ny organisationsstruktur hos redan väletablerade team. Frågor som “vad finns det för potentiella hinder och möjligheter som påverkar teamledarna och teamets arbete?”, “hur kan teamledarens roll påverkas av implementeringen av en ny organisationsstruktur?” och “hur påverkas teamledaren av teammedlemmarna?” behöver reflekteras över. Volvo Lastvagnar har inlett ett arbete med forskningsprojektet LOOP som innebär en implementering av en ny organisationsstruktur. Montörerna får då möjligheten att ta sig an en specialistroll i ett team, något som kan innebära både hinder och möjligheter. I rapporten har detta studerats genom en nulägesanalys och även teamledarens roll och utveckling i en lärande organisation har analyserats och utvärderats. Genom intervjuer och observationer som gjorts i fabriken har det visat sig att implementeringen av LOOP har gett olika resultat i olika team. Det är olika faktorer såsom autonomi, motivation och lokala kulturer som påverkar hur framgångsrikt och effektivt ett team kan bli. I rapporten diskuteras bakomliggande orsaker till teamens varierande mognadsgrader i LOOP-projektet samt hur teamledarens arbete förväntas påverkas eller redan påverkas av avlastningen som tanken är att projektet ska leda till. Rapporten avslutas med rekommendationer om hur liknande problem kan tacklas både generellt och specifikt för Volvo Lastvagnar. Slutsatsen som dragits utifrån observationer, intervjuer och litteraturstudier är att implementeringen av LOOP-projektet har stött på hinder i form av tidsbrist, varierande förutsättningar för lärande och utveckling samt inte tillräcklig förståelse om hur lean bör användas för att skapa effektiva team. Troligtvis kommer inte heller teamledarens roll se likadan ut när den nya organisationsstrukturen tar form och funderingar har uppstått kring om rollen överhuvudtaget behövs.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
motivation , organisationsstruktur , teamledarens roll och påverkan , lean produktion , organisatoriskt lärande
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index