! ! Identifiering av problemområden för lokalhyresgäster under arbetet med Västlänken och rätten till ersättning

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Edlund, Ebba
Eklund, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index