Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Andersson, Björn
Nilsson, Elin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Idag är tillgång till Internet och lokala nätverk av stor vikt för både företag och privatpersoner. I takt med att komplexiteten i dagens IT-­‐miljöer växer ökar även behovet av ett väl fungerande management-­‐system för att säkra driften. Målet med detta projekt är att ta fram en lösning för övervakning och konfiguration av ett medelstort IP-­‐ nätverk. Med SNMPv3 i grunden har vi med hjälp av verktygen PRTG Network Monitor, SnmpB och Net-­‐SNMP konstruerat ett komplett paket för nätverksadministrering. Resultatet är ett överskådligt och lättanvänt system med goda möjligheter för framtida expansioner. Vårt system innefattar alla de delar vi från början hade för avseende att implementera.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Telekommunikation , Informations- och kommunikationsteknik , Telecommunications , Information & Communication Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index