Reducerad ledtid från remiss till diagnos vid misstänkt ALS - Skiftat fokus från resurs till patient vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2021
Författare
Hansson, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sjukvården är i stort planerad efter de resurser som finns till hand i form av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker eller annan personal som krävs för att utföra sjukvårdande behandling eller diagnostik. Eftersträvan är att maximera nyttjandet av resurser så att ingenting går till spillo. Detta kallas resurseffektivitet. Ett problem är att patienten får anpassa sig till när vården har tid och inte tvärt om. Neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset upplever att tiden från att remiss om misstänkt amyotrofisk lateralskleros (ALS) ankommer sjukhuset till att diagnos ställs är för lång. Lång väntetid under utredningsförloppet orsakar patienter med närstående psykiskt lidande, då de väntar i ovisshet på svar om diagnos med näst intill 100-procentig dödlighet. Uppdraget från Neurosjukvården var att undersöka om det är möjligt att minska ledtiden till under 4 veckor utan att tillsätta fler resurser. Rapporten beskriver hur det är möjligt genom att skifta fokus från resurseffektivitet till flödeseffektivitet. Nuläget analyserades och en ny arbetsprocess togs fram där fokus ligger på att tillfredsställa patientens behov så fort som möjligt med bibehållen kvalitet. Processen implementerades senare i verksamheten. Arbetet utfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Genom att bygga processer ur ett flödeseffektivt perspektiv har ledtiderna väsentligt kunnat förkortas och därmed patientlidandet minskats. Resursbehovet har reducerats genom att processen visade sig vara mer värdeskapande och enklare. Studien är avgränsad till flödet för ALS-diagnostik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
ALS , Amyotrofisk lateralskleros , resurseffektivitet , flödeseffektivitet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index