Welding simulation of a gear wheel using FEM

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Robertsson, Andreas
Svedman, Jerk
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Teknisk mekanik, Production, Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material