Learning from engineering changes - operationalizing knowledge management at GKN Aerospace

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Axelsson, Nina
Svensson, Nils
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material