Sängstuga

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Sängstugan från Sunnanås by ingår i Skansens Delsbogård. Bara välsituerade gårdar höll sig med en sådan här gäststuga, för att kunna hysa långväga gäster vid t ex bröllop. Huset är från 1830-talet. Varje våning innehåller förstuga och tre sovrum. På den för övrigt släta fasaden har förstukvisten markerats, här med en gustaviansk dörromfattning, vilket utmärker hälsingegårdarna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sunnanå, Delsbo socken, Hälsingland (nu på Skansen)
Sunnanå, Delsbo parish, Hälsingland, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Byggår
1830-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1963-13
Samling