Eldhus

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Back, Stanley
Holmén, Lars
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Eldhuset är en ålderdomlig nordisk bostadstyp och har bevarats i byggnader för säsongsbosättning, särskilt i fäbodarna. Modellen visar ett eldhus från Forsbodarna, byggt 1659. Härden mitt i huset omges av stenar och utefter långväggarna löper britsar använda som bord, sittbänkar och liggplatser. Vedtaket vilar inte på ryggås, utan på två närliggande sidoåsar och röken släpps ut genom en springa mellan de två takfallen. Under yttertaken finns två åsar, som bär tvärstänger i vilka kittlar hänger. Dessa åsar är relikter efter ett lägre värmetak. Se modell 33. Ingångsgaveln är försedd med svale. Fönster saknas, i väggarna finns bara små gluggar. Vanligtvis har jordgolvet legat lägre än den omgivande marken och också frontgaveln har varit försedd med brits.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Dalarna
Dalarna, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1659
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1955-02
Samling