Användning av punktmolnsdata från laserskanning vid redigering, simulering och reverse engineering i en digital produktionsmiljö

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Olofsson, Anders
Sandgren, Martin
Stridsberg, Linda
Westberg, Richard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material