Quality modeling case study at GKN Aerospace Sweden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Andersson, Ola
Petersson, Thorbjörn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material