Quality modeling case study at GKN Aerospace Sweden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Quality and operations management (MPQOM), MSc
Publicerad
2015
Författare
Andersson, Ola
Petersson, Thorbjörn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index