A forecasting process for the amount of patients in need of dedicated time slots.A case study of the Standardized Care Process initiative at NU-sjukvården’s x-ray division

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Lagerstedt, Filip
Sahlén, Isabelle
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell organisation, administration och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material