Landshövdingehus

Typ
Program
Publicerad
1982
Författare
Modellbyggare
Ejdeholt, Anders
Englund, Jonas
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Det för Göteborg förut så karaktäristiska landshövdingehuset byggdes av en våning av sten (tegel) och två av trä. Hustypen började byggas 1876 och uppfördes pga sin ekonomi och förtjänster i övrigt ända fram till andra världskriget, då den till följd av brandfaran blev förbjuden att uppföras. Modellen visar hela fastigheten Hoppet 9 från 1891 med gård och uthus och en del av omgivningen. Gatufasaderna som vette mot Karl Johansgatan och Lotsgatan var utomordentligt rikt utformade med ett graciöst hörntorn och symmetriskt placerade breda, svagt utskjutande burspråk, som kröntes av dubbla spirformade frontoner.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Majorna, Göteborg
Majorna, Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1891
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1982-01
Samling