Göteborgs konserthus, situationsmodell

Typ
Program
Publicerad
2022
Författare
Modellbyggare
Lucas, Persson
Freja Bergdahl
Kathrine Jandinger
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Konserthuset Konserthusets ursprungliga del från år 1935 ritades av arkitekten Nils Einar Eriksson. Trots att 30-talet präglades starkt av funktionalismen valde Eriksson att att ge fasaden nyklassicistiska tillägg. Detta för att koppla samman byggnaden med Götaplatsens resterande byggnader och befintliga uttryck. Entréfasadens materialitet domineras av mötet mellan marmor och koppardetaljer och det stora panoramfönstrets möte med den gula tegelfasaden. Byggnadens övriga fasader har en mer genomgående funktionalistisk prägel med raka fönsterband i en tydligt rektangulär grundgeometri. I de djupa fönsternischerna möter byggnadens gula tegelmurar fönstrens ekkarmar och fönsterbleckens ärgade kopparplåt. Tillbyggnad I början av 1990-talet beslutades att konserthuset skulle renoveras och anpassas för att uppfylla nya krav på funktion och ändamålsenlighet. Projektet resulterade dels i en omfattande restaurering av den befintliga konsertbyggnaden men också i en tillbyggnad som skulle möta behovet av mer verksamhetsyta. År 1999 invigdes tillbyggnaden gjord av White arkitekter med Ulla Antonsson som ansvarig arkitekt. Tillbyggnaden gjordes som ett fristående tillägg som kopplades på det befintliga konserthuset med en hög och smal glasad foajé. Tillbyggnaden används idag som backstageentré och som lokal för övning och administration.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Nils Einar Eriksson, arkitekt
Ulla Antonsson, arkitekt
Geografisk plats
Göteborg, Sverige
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1935
Modelltyp
Översikt
Skala
1:500
Teknik / material
Trä och papp
Index
2022-12A
Samling