Redesign of a Solar Powered and Motion Activated Street Light

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Tites, Michaela
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Mechanical Engineering, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material