Balkkonstruktion, Åhlén & Holm

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Hermansson, Gunnar
Strömberg, Lars
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett konstruktionssystem lämpligt för affärshus, där man önskar en ändringsbar stomme som också medger att man tar upp stora hål i bjälklagen i efterhand. Det är ett stålbalksbjälklag, där pelare och balkar utgörs av stålprofiler. Mellan balkarna monteras skivor av betong (eller plåt), på vilka en tunn betongplatta gjuts.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sverige
Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:25
Teknik / material
Index
1965-13
Samling