Meso mechanical study of concrete - Numerical modelling with experimental verification

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Alexandersson, Elin
SOLERØD, BIRGIT AMBLIE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material