Conditions for adoption of mobile payments among merchants in Tanzania - A qualitative study conducted in Dar es Salaam

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Andersson, Rikard
Nyström, Emil
Kjernald, Christoffer
Ulenius, Markus
Olesund, Erik
Stegersjö, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index