Accessibility evaluation of Kungsmässan shopping centre with traffic simulation. A case study in Kungsbacka municipality, Sweden.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Faura, Ignasi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material