Villa Claëson

Typ
Program
Publicerad
2019
Författare
Modellbyggare
Aragòn Espinosas, Ainara
Cutbill, Anna-Lena
Henell, Jacob
Olofsson, Lotte
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Frank, Josef
Geografisk plats
Falsterbo, Sverige
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
1927
Modelltyp
Overview model
Skala
1:40
Teknik / material
Trä; bok och lind
Index
2019-04
Samling