STCW-konventionen - en tolkningsfråga? En studie kring tolkningsfriheten av STCW-konventionen gällande behörigheter för befälhavare ombord på fartyg som understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2013
Författare
Gärdehed, Victor
Winberg, Philip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Arbetet är en explorativ studie kring den tolkningsfrihet av STCW-konventionen, Manilla, som länder tillåts göra för obligatoriska minimikrav vid utfärdande av certifikat för vakthavande befäl och befälhavare på fartyg understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart. Studien undersöker och redogör för skillnader mellan Sveriges och Danmarks tolkningar av konventionen. Genom fallstudiemetod med kvalitativa intervjuer lyfts svensk sjöfarts näringslivs- och sjöfartsmyndighets åsikter fram kring Sveriges tolkning av konventionen och sätts i perspektiv till den danska tolkningen. Detta för att kunna beskriva hur den svenska sjölagstiftningen skapar stora konkurrensnackdelar för svenska rederier verksamma inom den havsbaserade vindkraftsindustrin. Om svensk sjöfart överhuvudtaget ska kunna vara med och konkurrera med utländska aktörer om den snabbt växande vindkraftsmarknaden, som kommer innebära stora möjligheter för arbetstillfällen och en lukrativ svensk sjöfart, krävs en ändring i lagen och det snarast.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Transportteknik och logistik , Transport , Transport Systems and Logistics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index