Konkurensfördelar genom Business Model Innovation - en fallstudie av GreenDrive AB

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Engström, Anna
Karlsson, Emmy Stenqvist
Warme, Daniel
Arazu, Arez
Follin, Johanna Bjarsch
Källman, Marika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index