Selektiv presentation av komplexa alarmflöden

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Wikström, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Acobiaflux har ett alarmhanteringssystem som erbjuder ett brett utbud av funktionalitet som används av flera stora företag. Men det finns fortfarande flera utmaningar för alarmsystem som skulle kunna förbättras. Ett av dem är när systemet blir överbelastat av antalet samtidigt inkommande alarm. Det är detta problem som denna uppsats ger ett lösningsförslag på. Arbetsgången delades in i olika faser: litteraturundersökning och inläsning på domänalarmsystem, framtagning av kravspecifikation och användargränssnitt. Slutligen genomgång av befintlig kodbas samt implementering av ett lösningförslag på problemet. Detta resulterade i en fungerande prototyp och i ett lyckat införande i det befintliga systemet. Men även diskussioner om problem som uppstod under arbetets gång har dokumenterats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Information Technology , Informations- och kommunikationsteknik , Informationsteknik , Information & Communication Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index