Konstruktion av dragsteg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2010
Författare
Lindgren, Petter
Östergren, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Utför forskning och provning på uppdrag av industrin. På avdelningen för Bygg och Mekanik utförs bland annat dragprovning i kombination med mikroskopi där man studerar ett materials egenskaper på mikrostrukturell nivå. SP utför idag denna typ av dragprov i standarddragprovmaskiner men i dessa har man problem med att under provets gång bibehålla mikroskopets fokus på deformationszonen. Utrustningen för att utföra dragprovning kallas dragsteg i vilken man drar ett provmaterial till brott. För att förfina metodenhar SP tagit beslutet att tillverka ett dragsteg som uppfyller deras krav. Rapporten behandlar konstruktionen av dragsteget inklusive transmission. Av tidsbrist så omfattar detta projekt inte tillverkning och driftsättning av dragsteget. Till utvecklingen av dragsteget har en studie på befintliga dragsteg och en kravspecifikation framtagen tillsammans med SP legat som grund. Förslag på lösningar till olika kostnader har presenterats. En komplett lösning tillsammans med ritningsunderlag har bara tagits fram för ett av alternativen. Denna lösning är enkel att anpassa till de andra alternativen då endast ett fåtal komponenter skiljer alterantiven åt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Produktion , Teknisk mekanik , Materials Science , Production , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index