Visualisering av materialflöden i en komplex kundorderstyrd produktionsmiljö - En fallstudie på Saab Surveillance

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2017
Författare
Hellström, Nina
Darlington, Josephine
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Övrig industriell teknik och ekonomi , Transport , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index