Hur IT-system kan skapa förutsättningar för kunskapsdelning inom en organisation

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Löfgren, Albin
Hertzman, Kristoffer
Erika, Liljeros
Gudmunds, David
Isaksson, Petter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index