Kartläggning av lastbilars geografiska livscykel inom EU

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Andhult, Ebba
Burrill, Robin
Eggert, Oskar
Sochon, Emilia
Svensson, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med studien var att kartlägga den geografiska livscykeln för lastbilar inom EU. Studien undersökte vilka utmaningar som finns vid omställningen till ellastbilar och ökad cirkularitet. Genom att genomföra en intervjustudie där aktörer från olika delar av värdekedjan intervjuades kunde en bild av hur livscykeln för lastbilar ser ut skapas. En undersökning av förutsättningar för elektrifiering och cirkularitet av lastbilsbranschen kunde också genomföras. Under arbetet intervjuades lastbilstillverkare, åkerier, återförsäljare, branschorganisationer och batteritillverkare. Studien pekar på fyra huvudsakliga platser lastbilar hamnar i slutet på deras livscykel: Östeuropa, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Angående utmaningar kring elektrifiering handlade det främst om olika utmaningar kring de stora batterier som kommer krävas till lastbilarna och infrastrukturen som krävs för hantering av batterierna. Arbetet illustrerade hur livscykeln för lastbilar ser ut och belyste även var det behövs vidare forskning för att ta reda på mer. Det blev också tydligt att ett cirkulärt arbete finns idag, men att de cirkulära flödena kommer behöva förändra vid ett skifte till ellastbilar och ökad cirkularitet. Analysen skildrade tekniska, ekonomiska och juridiska utmaningar i och med denna omställning. Det här arbetet lägger en grund för vidare studier av lastbilars livscyklar och hur dessa kan bli mer cirkulära.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
elektrifiering , tunga fordon , end of life , cirkulär ekonomi , utökat producentansvar
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index