Kretsløpshus

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Reimers, Kajsa
Johansson, Lars
Hegardt, Chrisian
Åslin, Matilda
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ena halvan av parhuset. Huset är ett ekologiskt projekt och har vunnit årets miljöpris i Norge 1993. Man har använt sig av flera olika byggtekniker, pisè, putsade halmbalar, Lecasten, återanvänt tegel och lersten. Målsättningar: En minimal belastning på mijön, gott inomhusklimat och tillfredsställande komfort - livskvalitet, både privatekonomiskt och samhällsekonmiskt nyttigt. Huvudteman: Jordstampsteknik (pisè), Biologisk avloppsbehandling, rotzon.Enrgi, sol, klimat. Ekonomi. Forskning, utveckling.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Jakobsen, Rolf
Geografisk plats
Søndre Tveter, Norge
Byggnad (typ)
Byggår
1992-94
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1994-11A
Samling