Performance evaluation of feature learning for stroke classification in a microwave-based medical diagnostic system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Communication Engineering (MPCOM), MSc
Publicerad
2015
Författare
Hou, Yimeng
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index