En analys av arbetsflödet för 3Darmering mellan Revit och Robot Automation med Dynamo och Sofistik

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
HUJDUR, DENIS
KARLSSON, JOAKIM
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Building Information Modeling (BIM) blir ett vanligare arbetssätt inom byggbranschen. Det innebär att fler anpassade programvaror utvecklas för att kunna implementera det här arbetssättet. Däribland Autodesk Robot Strucural Analysis och Autodesk Revit vilka är två programvaror för analys respektive modellering. Bakgrunden till examensarbetet är att konsultföretaget VBK har intresse att undersöka kopplingen mellan dessa två programvaror gällande armering för effektivisering av projekteringsprocessen. Först utförs en litteraturstudie av projekteringsprocessen och en intervju med en ritingenjör på VBK för att få insikt i hur det går till i praktiken och hur 3D-armering används idag. För att utreda det här studeras överföring av enskilda balkar, pelare och golv mellan programmen och dimensionering av armeringsmängd utförs i Robot för att sedan överföras tillbaka till Revit. Dimensioneringen av en enskild balk kontrolleras med en beräkning förhand som sedan jämförs mot Robots beräkning. I undersökningen används ett referensprojekt för att kunna jämföras mot ett verkligt resultat. Då funktionaliteten för överföring av armering för golv inte är fullt fungerande används insticksprogram som Dynamo och Sofistik för att kunna lösa problemet. Undersökningen visar på brister i kopplingen mellan programmen i form av att programmen har olika geometriska tolkningar vilket leder till att armeringen blir felaktigt placerad. En kod i Dynamo har tagits fram för att skapa armering för plattor i Revit utifrån en beräkningsrapport från Robot. Insticksprogrammet Sofistik används för att generera armering i Revit utifrån överförda analysresultat från Robot. En brist som finns är att Robot använder beräkningsnormen EKS8 vilket är fyra versioner äldre än EKS11 som gäller idag samt att Sofistik använder sig utav tyska beräkningsnormer. Det här innebär att överföringen av 3D-armering mellan Revit och Robot i dagsläget inte är särskilt praktiskt i projekteringsprocessen då bristerna som finns är av för stor natur.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
BIM , projekteringsprocssen , revit , robot , dynamo , sofistik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index